top of page

Дисциплини

 

МОДУЛИ

Онтология

Избираеми

Задължителни

Философия на съзнанието и езика

Избираеми

Задължителни

Философия на науката

Избираеми

Задължителни

Метафизика

Избираеми

Задължителни

Метафизика и феноменология на времето /предстои уточнение дали ще се провежда/

​​Социална и политическа философия

Избираеми

Задължителни

Политическа философия на Платон и Аристотел – Димка Гочева

Допълнителни избираеми дисциплини

bottom of page