top of page

Дисциплини

 

МОДУЛ

Онтология

Избираеми

Задължителни

Онтология и съвременни ситуации – Веселин Дафов

Онтология на субектността – Цветина Рачева

Субектност и мислене – Веселин Дафов

Идеята за експериментална онтология – Ивайло Добрев

Субектност и достойнство – Цена Желязкова-Стоева

Онтология и магистърски тези – Цена Желязкова-Стоева

Метафизични настроения – Цветина Рачева

Посткибернетичният етос – Ивайло Добрев

Съзнание и поведение – Димитър Елчинов

Философия на съзнанието и езика

Избираеми

Задължителни

Съвременни философски проблеми на съзнанието – Анета Карагеоргиева

Теории за значението – Димитър Елчинов

Философия на възприятието – Марина Бакалова

Психологически аспекти на познавателния процес – Иван Бардов

Парадоксите и тяхното философско значение – Росен Люцканов

Когнитивна лингвистика – Анета Карагеоргиева

Теория на речевите актове – Велислава Тодорова

Личностна идентичност – Анета Карагеоргиева

Критическо мислене – Анна Бешкова

Философия на науката

Избираеми

Задължителни

Философия на техниката – Константин Янакиев

Потвърждение и обяснение – Димитър Елчинов

История на физиката – Владимир Божилов и Георги Петров

Академично писане с LaTeX – Велислава Тодорова

История на биологията – Петър Ефтимов

Философия на биологията – Сергей Герджиков

Философия на психологията – Лилия Гурова

Комуникация на науката – Владимир Божилов и Ангел Стефанов

Метафизика

Избираеми

Задължителни

Континентална метафизика – Иван Колев

Метафизика и психология (Киркегор, Ясперс, Ницше, Бубер, Юнг) – Владимир Теохаров

Метафизика на Аристотел – Иван Христов

Философия и протестантска теология в ХХ в. – Владимир Теохаров

Метафизика и християнска антропология – Свилен Тутеков

Философия и мистика (св. Августин, Данте, Паскал, Симон Вейл) – Владимир Градев

Метафизика и феноменология на времето – Христо Стоев

Битие и време в бавен прочит и контекст – Владимир Раденков

​​Социална и политическа философия

Избираеми

Задължителни

Социална философия и феноменология – Христо Стоев

„Човешка природа“ и социална теория – Георги Герджиков

Политическа философия на Платон и Аристотел – Димка Гочева

Религия и социално поведение – Георги Герджиков

Теории на справедливостта – Стилиян Йотов

Глобализация и политика – Борис Попиванов

Изкуство и обществена промяна – Огнян Касабов

Образование и социалност (общества, общности и идентичности) – Веселин Дафов

Парадоксите на грозното – Петър Пламенов

Допълнителни избираеми дисциплини

Въведение във философията – Георги Герджиков

Антична философия – Гергана Динева

Модерна философия – Лидия Кондова

Академично писане – Димка Гочева

Логика – Тодор Полименов

Епистемология – Димитър Елчинов

Философия на науката – Константин Янакиев

Аналитична метафизика – Тодор Полименов

bottom of page